کنترل کیفیت EPS

هدف از استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت الکترونیک پردازش سبلان اثبات توانایی پایدار این شرکت در تامین محصولاتی مطابق با نیازمندیهاي مشتري و الزامات قانونی می باشد که با بکارگیري موثر نظام و فرآیند هاي کنترلی، رضایت مشتریان را ارتقاء می بخشد.
این نظامنامه مبتنی بر استاندارد ISO/TS16949:2009, IPC-A-610 Ref F class lll و 9001:2008 ISO تهیه و تدوین گردیده است که در آن ساختار سازمانی، مسئولیت ها و همچنین نیازمندیهاي سیستم کیفیت تشریح گردیده است.
کلیه پرسنل موثر در کیفیت از نظر تحصیلات، آموزش، مهارت و تجربه بر اساس فرم استانداردهاي شغلی (F-093) گزینش شده و بر مبناي آن داراي شایستگی و صلاحیت مورد نیاز می باشند.
- کلیه قطعات ، مواد اولیه و نیم ساخته ، همچنین ابزار در هنگام ورود به شرکت بمنظور بررسی مطابقت با مشخصات لازم مطابق فرآیند بازرسی و آزمون مورد ارزیابی قرار گرفته و کنترل می شوند.
- کلیه ابزار آلات مطابق دستورالعمل ساخت و سرویس و نگهداري ابزار تولیدي بصورت مناسب تحت نظارت و کنترل و اندازه گیري قرار دارد.
- واحد کنترل کیفیت قبل از انجام مراحل بسته بندي محصولات را مورد ارزیابی قرار داده و پس از تائید اجازه بسته بندي و نصب برچسب را صادرمیکنند.
- شناسایی و ردیابی محصولات مطابق فرآیند ردیابی و شناسایی در کلیه موارد از مرحله ورود تا پایان عملیات انجام می گیرد.

- اندازه گیري ابعاد قطعات با قابلیت مشاهده و عکس برداري از سطح قطعه تا 280 برابر بزرگنمایی جهت تطبیق با نقشه قطعه
- اندازه گیري افت ولتاژ اتصالات ، جریان نشتی و مقاومت الکتریکی عایقی سوکت هاي پلاستیکی ، آزمون سختی دي الکتریک
- آزمون ضربه سقوط آزاد
- آزمون دماي محیطی
- SALT SPRAY
- تست ویبره
- تست شوك حرارتی
- تست دوام لامپی ، سلفی ، موتوري انواع رله هاي الکترومغناطیسی
- تست شدت و طیف رنگی انواع لامپ هاي LED
- تست و اندازه گیري قوس الکتریکی انواع مگنت ها